Page 4 - ProfilPolSystem
P. 4

Określanie stron pojazdu/ zabudowy
                       PP
            Kierunek jazdy
                                              TP
                                 prawa

               przód                          tył                                  lewa
                                              TL

                       PL         PP   - przód, prawy    PL   - przód, lewy    S  - środek

         TP  - tył, prawy      TL  - tył, lewy
                          Określanie stron burt i zamknięć

               lewe                                 prawe
   1   2   3   4   5   6   7   8   9