Page 10 - ProfilPolSystem
P. 10

1    Profile ram aluminiowych


     Profile obwodowe


   Nr katalogowy    Nazwa       Waga     Nr katalogowy    Nazwa      Waga

            Profil obwodowy                  Profil obwodowy
    22.22.380             1,542 kg/m    22.22.092            1,837 kg/m
             ramy 70 mm                     ramy 90 mm
     Materiał :    AL, Anoda     L- 6,9 m    Materiał :   AL, Anoda     L- 5,2 m

 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15